top of page

English - Goodmesh Privacy Policy

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

Goodmesh B.V. wants to provide you with the best possible service when you visit our website. That is why in certain cases we have to process data from you. Goodmesh B.V. takes your privacy very seriously and treats your data with the utmost care and thereby acts in accordance with the applicable privacy laws and regulations.

For what purpose does Goodmesh B.V. my personal data?
Goodmesh B.V. - and if applicable the partner who organized the concert that you visited in Goodmesh BV - uses the personal data you provide when purchasing at the ticket office, by telephone or website for the following purposes:

 • the organization of an event;

 • the execution and / or processing of transactions (payments) that go through the website;

 • creating and maintaining your Goodmesh B.V. account;

 • sending newsletters, brochures and magazines;

 • to be able to inform you in a targeted manner about news about Goodmesh B.V., interesting offers and products or services (unless you have actively signed up for this);

 • conducting customer satisfaction surveys;

 • analyzing your data on our website and external websites such as social media platforms to display advertisements that better match your personal interests and preferences.

Goodmesh B.V. is also active on social media platforms such as Facebook, LinkedIn, YouTube and Instagram. If you contact Goodmesh B.V. via social media, we process your data for the following purposes:

 

 • To be able to answer questions that you ask via social media;

 • To contact you if you participate in a promotion on a social media page of Goodmesh B.V. For the details per promotion, please refer to the promotion conditions of the promotion in question.

 

Which personal data is processed by Goodmesh B.V.?
The data that is processed is only the data that is necessary for the implementation of the above purposes. You can think of a name, address, place of residence, purchased tickets, and so on. If you want a complete overview of your data, you can make a request for access (see below).

Nederlands - Goodmesh Privacybeleid

 

Goodmesh B.V. wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. Goodmesh B.V. neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig en handelt daarbij in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Met welk doel verwerkt Goodmesh B.V. mijn persoonsgegevens?
Goodmesh B.V. – en indien van toepassing de partner die het concert dat u heeft bezocht in Goodmesh BV heeft georganiseerd – gebruikt de door u bij aankoop aan de kassa, via de telefoon of de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de organisatie van een evenement;

 • het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen;

 • het aanmaken en onderhouden van uw Goodmesh B.V. account;

 • het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines;

 • om u gericht te kunnen informeren over nieuws over Goodmesh B.V., interessante aanbiedingen en producten of diensten (tenzij u zich hier actief voor heeft uitgeschreven);

 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;

 • het analyseren van uw gegevens op onze website en externe websites zoals social media platforms om advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren. 

Goodmesh B.V. is ook actief op social media platforms zoals Facebook, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als u via social media contact opneemt met Goodmesh B.V., verwerken we uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden;

 • Om contact met u op te nemen indien u deelneemt aan een actie op een social media pagina van Goodmesh B.V.. Voor de details per actie verwijzen wij u naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

Welke persoonsgegevens verwerkt Goodmesh B.V. van mij?
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, gekochte kaarten, enzovoorts. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie onder).

bottom of page